Hjälteprojektet

Projekt "Hjälteprojektet" 2014-2018

2014-
Regi Svetlana Biba, Txema Perez (från 2theatre, UK)
Manus Amanda Klasa Fornhammar
2016-
Regi Henrik Dahl
Manus Amanda Klasa Fornhammar
Tyvärr mår många barn och ungdomar dåligt i dag. Det visar både forskning och den allmänna debatten. Men det går att hjälpa dessa barn så att destruktiva tankar och handlingar inte får fäste. Ett sätt att göra det är genom teater som ger möjlighet till igenkänning, förståelse och inte minst skratt. Enligt våra samarbetspartners är det viktigt att börja arbeta preventivt redan i tidig ålder. Med treårigt stöd av Arvsfonden utvecklade vi Hjälteprojektet med teater och workshopar för barn och unga på skolor i hela landet.
Den första förställningen i projektet var Tim Tiger, en pjäs för 8–12 år, som handlar om en pojke som i ett färgsprakande äventyr utför ett livsviktigt uppdrag och finner sin inre hjälte. Han upptäcker att han är betydligt coolare och viktigare för sin omgivning än han någonsin kunnat tro.
 
Nästa pjäs, Millas Mirakel, vänder sig till ungdomar mellan 13 och 19 år. Föreställningen har utvecklats i samarbete med psykologen Zelma Fors som under många år har arbetat med hjältebegreppet i «Hjältesagan», om att hitta sin inre hjälte. Vi träffar Milla som tycker om att dansa, men utöver det ter sig livet fullständigt värdelöst. Den enda ljusningen för Milla är dansen men när chansen kommer att söka till dansgymnasiet vågar hon inte. Milla ger upp. Ingen vill ha henne – och Milla beslutar att nu ska de få som de vill. Men allting ändras när hon träffar en fullständigt osannolik figur, en enhörning i silvertajts, som säger att han kan hjälpa henne att försvinna…
 
Med stöd från Postkodstiftelsen kommer vi under hösten 2018 att genomföra en turné i Norrlandslänen med Millas Mirakel och kan alltså fortsätta att utifrån en dramatiserad hjälteberättelse lyfta dessa viktiga frågor.
 
Genom erfarenhet från tidigare projekt vet vi att vårt sätt
 att göra engagerande och roliga pjäser på viktiga teman faktiskt förändrar livet för många. Vi har fått otaliga brev från barn och unga om hur våra föreställningar gett hopp om framtiden. Att de efter att ha sett pjäserna fått kraft att ta tag i det som är svårt och jobbigt och gett sig själva en chans att få ett lyckligare liv.
 
 
Vi gör ett stycke scenkonst som vi vill ska inge tro på livet för barn och unga som förlorat den, eller kanske aldrig haft den. Vi baserar föreställningarna på ungdomarnas egna erfarenheter av att må dåligt, till exempel sådant som en känsla av att inte duga, känna sig utanför, ingen att vara med på raster, mobbning och att ha det jobbigt hemma. Förarbetet har gått ut på att undersöka vad som var vändpunkten för olika unga personer som haft tankar på självmord. Från vändpunkten och vägen därifrån till en återerövrad självkänsla. Vad är det som krävs för att bli stark igen, vad är egentligen självkänslan och hur viktig är den för människans välmående? Hur stark är kopplingen mellan suicid och brist på självkänsla? Vilka riskfaktorer finns och vilka är de skyddande faktorerna?
 
Vi erbjuder även drama- och berättarworkshopen Skapa din egen hjältesaga för klasser på högstadiet och gymnasiet. Den och ett lärarmaterial är också framtaget i samarbete med Zelma Fors samt vår referensgrupp, i synnerhet
Ellinor Lidén, barnkulturforskare.
 
REFERENSGRUPP:
MolièreEnsemblens arbete sker i samråd med en referensgrupp, bestående av personer inom psykologi, psykiatri, skola och kultur som följer våra projekt och som finns som ett stöd och en garant för kvalitet genom projektets gång.
 
SAMARBETEN:
Postkodstiftelsen, NASP: Britta Alin-Åkerman, professor i pedagogik, psykolog, leg psykoterapeut och suicidforskare och Eva Lundin, samordnare för YAM-projektet, lärare och rektor. Ericastiftelsen: May Nilsson, leg. barnpsykoterapeut. Utbildningsförvaltningen i Stockholm: Helena Ekholm, 1:e skolkurator. Zelma Fors, psykolog Ph D.
 
MÅLGRUPP:
Elever på högstadiet och gymnasiet
 
SEKUNDÄR MÅLGRUPP:
Personer som i sitt arbete möter unga människor till exempel inom psykiatri, socialtjänst, polis, ungdomsverksamheter.

Vi samarbetar med

Britta Alin-Åkerman
Professor i pedagogik, psykolog, leg psykoterapeut och suicidforskare.
Eva Lundin
Samordnare för YAM-projektet, lärare och rektor.
May Nilsson
Leg. barnpsykoterapeut, Ericastiftelsen.
Helena Ekholm
1:e skolkurator, Utbildningsförvaltningen i Stockholm.
Zelma Fors
Psykolog Ph D.