FÖR SKOLAN

Skapande skola och workshop

Våra föreställningar lämpar sig väl för projekt inom Skapande skola och Skapande förskola. Syftet med Skapande skola är att stärka banden mellan skolan och kulturlivet, så att eleverna får tillgång till olika uttrycksformer och möjlighet att utveckla en verktygslåda för eget skapande. Läs mer om Skapande Skola på Kulturrådets hemsida

Vårt pedagogiska material
Till alla våra barn- och ungdomsföreställningar finns ett specialkomponerat pedagog- och lärarmaterial tillgängligt att fritt ladda ned från hemsidan. Övningarna är anpassade till respektive föreställning och de teman som tas upp där. Använd gärna materialet tillsammans med barnen både före och efter teaterbesöket! Det ger ett mervärde till upplevelsen och möjlighet till fördjupning och eftertanke.

Våra workshopar
I anslutning till våra föreställningar för förskola och skola finns möjlighet att arbeta vidare med föreställningens teman tillsammans med våra skådespelare! En workshop är ett unikt tillfälle för barnen att möta professionella scenkonstnärer och få utforska, experimentera, testa och vara en del av en skapande process.

Läs mer om våra workshopar under respektive föreställning.

 

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Amanda Klasa Fornhammar
Amanda Klasa Fornhammar
Konstnärlig ledare