De osynliga barnen

Projekt "De osynliga barnen" 2009-2014

2009
Regi och koreografi Ika Nord
Manus Birgit Hageby
 
2011-2013
Regi Ulf Evrén
Manus Amanda Klasa Fornhammar
 
2010-2014
Regi Ulf Evrén
Manus Åsa Andeberg Strollo
 

Specialskrivna, underhållande och åldersanpassade skolföreställningar med efterföljande pratstund samt uppföljning med temat att vara barn till en förälder som har psykisk ohälsa. Vår målsättning är att skapa underhållande teater med hög konstnärlig kvalitet som kan användas i syfte att stödja barn under lång tid.

70 000–100 000 barn lever i dag med eller har en förälder med psykisk ohälsa. Detta är en grupp som i många fall osynliggörs och därför inte får det stöd de behöver. Många av dessa barn mår mycket dåligt och upplever sin vardag som otrygg och skrämmande.
Enligt den forskning som vi tagit del av i projektet, utsätts ett barn som växer upp med en förälder som lider av psykisk ohälsa för en mycket stor risk att själv insjukna i t.ex. depression. Då det i varje skolklass kan finnas ett barn som lever i tysthet med en förälder som har psykisk ohälsa är det viktigt att vi inte bara vänder oss till barn som redan är kända för personal inom BUP, vuxenpsykiatrin eller deltar i någon gruppverksamhet.
 
Vi kommer att spela för många barn som inte alls känner igen sig i föreställningens tema, men som kanske har en kompis som lever under dessa omständigheter. Problemet berör oss alla, om inte direkt så indirekt.
Samarbetspartners
Psykiatrin Södra Stockholm
Förskolans Stödenhet Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning
Ericastiftelsen