Tillgänglighet

Tillgänglighet

Vi kan erbjuda våra föreställningar i anpassad version för personer med särskilda funktionsvariationer. Till exempel i lugnare tempo, mindre grupper, tydligare tal, mindre saker som händer samtidigt på scenen samt lägre volym på musik och ljud och inga plötsliga höga ljud, skrik och så vidare. 
Vi spelar alla våra föreställningar i lokaler anpassade för personer med fysiska funktionsvariationer.
Kontakta oss gärna för mer information.