Arkiv

ROMEO OCH JULIA (2003) av William Shakespeare

Denna föreställning av Romeo och Julia är en omarbetning av William Shakespeares klassiska drama. Kopplingen mellan Shakespeare och Commedia dell’Arte kan verka besynnerlig eftersom vi är vana vid att den spelas som tragedi, inte som komedi. Men Shakespeare var i högsta grad inspirerad av figurerna från Commedian i sitt karaktärsskapande. Shakespeare och hans kompani i England existerade parallellt med de klassiska Commedia-spelarna i Italien och de var upphovet till professionaliseringen av yrket och ordnade teaterkompanier. Commedia dell’Arte betyder ungefär ”yrkesskicklig skådespelare”. Commedians figurer som återkommer hos Shakespeares är de unga älskande, den gnidige äldre mannen, den livrädde men skrytsamme soldaten och den kloka tjänarinnan, för att nämna några.

Regihjälp Anna Svensson
Manusmedverkan Magnus Erenius
Kostym Anna Åkerlund, Karin Lundberg
Producent Lise-Lotte Eklund

Medverkande:
Romeo, pappa Capulet, Greger – Johan Stormdal-Starck
Julia, Tybalt – Amanda Fornhammar
Merquito, broder Brunar, Sammi – Micke Schirén
Amman, mamma Capulet– Desirée Burenstrand/Micaela Gustafsson